AİHM Hukuku | AİHM Kararları

/AİHM Hukuku | AİHM Kararları
AİHM Hukuku | AİHM Kararları2016-12-21T09:35:18+00:00

Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne şahsi başvuru hakkı tanıyan ülkelerden birisidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir temyiz mahkemesi değildir. Yani verilen bir mahkeme kararını bozmaz veya idari kararı iptal etmez. Bu yargı yoluna iç hukuk yolları tüketildikten sonra yani konunun Türkiye içerisindeki idari ve yargı yerlerinde çözümü bulunamamış ve bu makamlar talepler hakkında kesin hüküm vermişse gidilebilir.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin araştırma konusu adil ve zamanında yargılamanın yapılıp yapılmadığı yargılama sırasında insan haklarına ve eşitlik ilkesine uyulup uyulmadığı hususlarıdır. Bu mahkemenin vereceği hüküm tazminata ilişkin olmaktadır.