Anlaşmalı Boşanma Davası ve Dilekçesi

Anlaşmalı Boşanma Davası Genel Şartları

  • Evlilik en az 1 yıl sürmelidir.
  • Eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi gerekir.
  • Hâkim eşleri bizzat dinleyerek iradelerini serbestçe açıkladıklarına kanaat getirmelidir.
  • Hakimin boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda eşlerce kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.

Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Boşanma davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Yukarıdaki şartların gerçekleşmesi durumunda Hakim taraf iradeleri ile bağlıdır ve boşanmaya karar verir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi

 

(   ) AİLE MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİ’NE / ……………..

DAVACI                   :

VEKİLLERİ            :

DAVALI                   :

T. KONUSU             : Anlaşmalı olarak boşanmaya karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMA            :

1- Müvekkil ………………. ile davalı ……………….. onbir yıldır evlidirler. Bu evliliklerinden …/…/19.. doğumlu

[İSİM]le  …/…/19.. doğumlu [İSİM] olmak üzere iki çocukları bulunmaktadır.

2- Bir süredir eşler arasında uyumsuzluk yaşanmakta olup bu durum giderek şiddetli geçimsizliğe dönüşmüştür. Evlilik birliği temelinden sarsılmış ve taraflar için çekilmez hale gelmiştir. Birlikte yaşama koşulları ortadan kalkmıştır. Bunun üzerine müvekkil ve davalı eşi konuşarak anlaşmışlar ve boşanmaya karar vermişlerdir.

3- Tazminat : Taraflar karşılıklı olarak maddi ve manevi tazminat talep etmemektedirler. Boşanma karşılığında taraflar birbirlerinden tazminat talep etmemektedirler.

4- Velayet   : Her iki çocuğun velayetinin davalı anneye bırakılması konusunda anlaşmaya varılmıştır.

5- Nafaka    : Tedbir ve yoksulluk nafakası talebi de mevcut değildir; ancak velayeti davalı anneye bırakılan çocukların her biri için aylık 300.- TL. iştirak nafakası ödenecektir. Nafaka her yıl ÜFE oranında artırılacaktır.

6- Yargılama Giderleri : Karşılıklı olarak yargılama gideri ve avukatlık ücreti talep edilmeyeceği konusunda da anlaşmaya varılmıştır.

HUKUKİ NEDENLER : TMK, HUMK ilgili tüm mevzuat.

KANITLAR                   : Nüfus kayıtları, gerektiğinde tanık beyanı, sair her türlü kanıt.


SONUÇ VE İSTEM      :

Yukarıda açıklanan nedenlerle; anlaşma koşulları dikkate alınarak tarafların boşanmalarına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla,

Davacı Vekili

EKLERİ                         :
1- Onanmış vekaletname örneği,
2- Nüfus kayıtları örneği,
3- Tanık ad ve adresleri

Bu kategorideki dilekçeler, yalnızca yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Yasaların uygulanması ve bunun yaratacağı sonuçlar, ilgili bilgi ve olaylara bağlı olarak büyük farklılık gösterebilir.

Yasa, kural ve yönetmeliklerin sürekli değişmesi ve elektronik iletişimin doğasında bazı riskler taşıması nedeniyle, bu sitedeki bilgilerde gecikmeler, eksiklikler veya yanlışlıklar söz konusu olabilir. Bu nedenle söz konusu bilgiler eğer güncel hayatta ve pratikte kullanacak iseniz bizi aramaktan çekinmeyin… Sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız.

boşanma avukatları ankara

Bize Ulaşın: Ankara – Avukat İrfan Kalaycı – 0532 597 03 21

 

| 2016-12-21T09:55:18+00:00 10/01/16|Dilekçe Örnekleri|0 Yorum

Yorum yap