Tam Yargı Davaları Tam Yargı Davası Nedir? 2016-12-21T09:38:13+00:00

Tam Yargı Davası Nedir?

Devlet kurumlarının iş ve işlemlerini yaptığı sırada idari iş ve işlemlerden, idari eylemlerden dolayı zarara uğrayan kimselerin actıkları davaya Tam Yargı Davası denir.

Tam Yargı Davaları medeni hukuktaki tazminat davaları ile benzerlik gösterir, idarenin kusura dayanan veya kusursuz sorumluluğu sözkonusudur zarar idarenin işlem ve eyleminden doğmuş ise idarenin sorumlu olması için kusur gerekmez.

Bir hakkın yerine getirilmesi, eski hale iade veya zararın tazmini Tam Yargı Davasının konusunu oluşturur.

Tam Yargı Davaları Örnekleri

Belediyenin su borusunun patlaması neticesinde zarara uğrayan kişiler borunun patlamasında herhangibir kusuru olmasa dahi zararlarının tazminini belediyeden talep edebilir.