AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

……….

DAVACI  :

VEKİLİ    :    Av. İrfan KALAYCI

DAVALI  :    Hasımsız

KONU    :    Bekleme süresinin kaldırılması

AÇIKLAMALAR    :

1.    Müvekkile ……… ile eşi …….., ……. Aile Mahkemesinin 2005/1351 Esas ve 2005/2321 Karar sayılı dosyası ile 12.07.2005 tarihinde boşanmışlardır. Boşanma kararı kesinleşmiş ve karar nüfusa işlenmiştir.

2.    Şimdi ise müvekkile bir başkası ile evlenmek istemektedir. Gebe değildir. 300 günlük bekleme süresinin kaldırılması için zorunluluk doğmuştur.
HUKUKİ NEDENLER    : MK, HMUK ve İlgili mevzuat

DELİLLER               :Nüfus Kayıtları, boşanma ilamı, doktor raporu, ikamesi mümkün her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM  
    : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerden ötürü inceleme yapılarak;

Müvekkile hakkında Medeni Kanunun ilgili maddesi gereğince zorunlu olan 300 günlük bekleme süresinin kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
……/…../…..
Davacı Vekili
Av İrfan KALAYCI

 

 

Bu kategorideki dilekçeler, yalnızca yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Yasaların uygulanması ve bunun yaratacağı sonuçlar, ilgili bilgi ve olaylara bağlı olarak büyük farklılık gösterebilir.

Yasa, kural ve yönetmeliklerin sürekli değişmesi ve elektronik iletişimin doğasında bazı riskler taşıması nedeniyle, bu sitedeki bilgilerde gecikmeler, eksiklikler veya yanlışlıklar söz konusu olabilir. Bu nedenle söz konusu bilgiler eğer güncel hayatta ve pratikte kullanacak iseniz bizi aramaktan çekinmeyin… Sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız.

Bize Ulaşın: Ankara – Avukat İrfan Kalaycı – 0532 597 03 21